På söndag 1 mars kl 10.00 får vi besök
av Lars-Gunnar Jonsson från SAM.
Vi tar upp ett extra offer till SAM:s arbete.