Själavård

Ibland behöver vi någon att prata med!

Det kan vara någon som bara lyssnar, så att Du kan känna att dina tankar blir lite tydligare.
Det kan vara någon som ger stöd, så att Du inte behöver känna dig så ensam när olika saker
händer. Det kan också vara någon som ber med Dig.

I församlingen finns de som har tid att lyssna!

Vi är personer som har till uppgift att arbeta med själavårdsfrågor. Vi är inte terapeuter eller
psykologer, men har gått kurser utifrån vårt intresse för själavård.
Vi är valda av församlingen till att tjäna i själavårdsuppgifter. Vi har tystnadsplikt, vilket
innebär att det som sägs i förtroende inte förs vidare.
Vi som ingår i själavårdsteamet utgår från en kristen värdegrund, men det innebär inte att
kristen tro är ett krav för den som önskar samtal. Erbjudandet om samtal innefattar människor
i alla åldrar och olika livssituationer.

Samtalet

Under en serie av enskilda samtal möts man oftast en gång i veckan till ett samtal under entimme. Samtalet sker i ett särskilt iordningställt samtalsrum i ostörd miljö.
Samtalen är kostnadsfria. Själavårdaren kan också hänvisa till professionella personer om behov finns.

 

Själavårdsteam

Camilla Holst, kontaktperson 0709-11 18 81
Franz Hagman, kontaktperson 0707-33 35 06