Mötesplatser

Vår församling har ett brett utbud av olika samlingar, alla är offentliga. För mer detaljerad beskrivning av vårt arbete är du välkommen att ringa pastorn och ungdomsledaren eller skriva till info.frikyrkan@gmail.com.

I kalendern hittar du datum och tider för våra kommande samlingar.

Gudstjänst

Vi har gudstjänst varje söndag, de flesta gudstjänsterna börjar kl 10.00. Oftast firar vi nattvard andra söndagen i månaden.

Den sista söndagen i månaden är det Gudstjänst Light- en lite enklare gudstjänst med mycket lovsång och förkunnelse. Vi börjar då med frukostfika kl 10.00 och gudstjänsten börjar kl 11.00.

Vi strävar efter variation i gudstjänsterna, men lovsång, tillbedjan och förkunnelse har alltid en given plats i alla våra gudstjänster. Innan gudstjänsten börjar samlas vi till bön.

 

Cellgrupper

Cellgruppen är den lilla gemenskapen i församlingen. Där kommer man närmare varandra och kan dela livet på ett helt annat sätt än man kan på gudstjänsterna. Bönen, bibelordet och omsorg om varandra har en central plats. Cellgrupperna möts i hemmen och tio personer eller fler är med i grupperna. Det finns också cellgrupper för ungdomar. Det varierar lite hur ofta de olika grupperna samlas, det kan vara från 1 – 4 gånger i månaden.

Vill du vara med i en cellgrupp kan du kontakta pastorn, eller någon du känner i församlingen.

Café Mötesplatsen

På onsdagar 17.30 är det Café Mötesplatsen i Frikyrkan. Det är en mötesplats för alla som bor i Stockaryd med omnejd.
Välkommen in på en fika och gemenskap runt kaffebordet!

 

Dagledigträff

Frikyrkan och Svenska Kyrkan i Stockaryd anordnar gemensamma dagledigsamlingar med varierande innehåll. Träffarna äger rum en tisdag i månaden kl 15.00 under januari – maj och september – december. Se kalendern för exakt datum.