Mötesplatser

Vår församling har ett brett utbud av olika samlingar, alla är offentliga. För mer detaljerad beskrivning av vårt arbete är du välkommen att ringa pastorn och ungdomsledaren eller skriva till info.frikyrkan@gmail.com.

I kalendern hittar du datum och tider för våra kommande samlingar.

Gudstjänst

Vi har gudstjänst varje söndag, de flesta gudstjänsterna börjar kl 10.00. En gång i månaden firar vi nattvard.

Den sista söndagen i månaden är det Gudstjänst Light- en lite enklare gudstjänst med mycket lovsång och förkunnelse. Vi börjar då med frukostfika kl 10.00 och gudstjänsten börjar kl 11.00.

Vi strävar efter variation i gudstjänsterna, men lovsång, tillbedjan och förkunnelse har alltid en given plats i alla våra gudstjänster. Innan gudstjänsten börjar samlas vi till bön.

 

Andrumsgrupper

Andrumsgruppen är den lilla gemenskapen i församlingen. Där kommer man närmare varandra och kan dela livet på ett helt annat sätt än man kan på gudstjänsterna. Bönen, bibelordet och omsorg om varandra har en central plats. Andrumsgrupperna möts både i hemmen och i kyrkan. Det finns också grupper för ungdomar. Det varierar lite hur ofta de olika grupperna samlas, det kan vara från 1 – 4 gånger i månaden.

Vill du vara med i en Andrumsgrupp kan du kontakta pastorn, eller någon du känner i församlingen.

Café Mötesplatsen

För tillfället ligger Mötesplatsen nere.

 

Söndagsskola

Vi spelar drama och musik. Vi pysslar och leker.
Vi önskar att en vuxen är med om barnet är under tre år.
Vi träffas inte varje söndag så håll koll på datumen i vår kalender eller på vår anslagstavla.

Dagledigträff

Frikyrkan och Svenska Kyrkan i Stockaryd anordnar gemensamma dagledigsamlingar med varierande innehåll. Träffarna äger rum en tisdag i månaden kl 15.00 under januari – maj och september – december. Se kalendern för exakt datum.