Välkommen till oss

Möten mellan
generationer

En församling mitt i samhället

 • 7/10 kl. 19:00 - 23:00 - BAS 
 • 9/10 kl. 09:00 - 09:45 - Bön 
 • 9/10 kl. 10:00 - 12:00 - Gudstjänst 

  Franz Hagman predikar, sång/musik Bodil m fl.
  Församlingsmöte efter gudstjänsten.

 • 11/10 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
 • 11/10 kl. 15:00 - 17:00 - Dagledigsamling i Församlingsgården. 
 • 11/10 kl. 18:30 - 19:30 - Uv-scout 
 • 14/10 kl. 19:00 - 23:00 - BAS 
 • 15/10 kl. 16:00 - 17:00 - Andakt Södergården 
 • 15/10 kl. 17:00 - 18:00 - Bibelstudie med Jonathan 
 • 16/10 kl. 09:00 - 09:45 - Bön 
 • 16/10 kl. 10:00 - 12:00 - Bön- och lovsångsgudstjänst med nattvard 

  Franz Hagman predikar, sång/musik Camilla & Roger Wämmerfors.
  Vittnesbörd och bön för missionen.

 • 18/10 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
 • 18/10 kl. 18:30 - 19:30 - Uv-scout 

Ladda ner program

Program 5 september – 13 november