Välkommen till oss

Möten mellan
generationer

En församling mitt i samhället

 • 4/12 kl. 10:00 - 14:00 - Loppis i kyrkans lägenhet 
 • 5/12 kl. 09:00 - 09:45 - Bön 
 • 5/12 kl. 10:00 - 11:00 - Alpha-gudstjänst 

  Franz Hagman predikar. Sång/musik Sofia Wernbo m fl

 • 6/12 kl. 19:00 - 20:00 - Sångövning inför den 19/12 
 • 7/12 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
 • 7/12 kl. 15:00 - 16:00 - Dagledigsamling i Sv Kyrkan 
 • 7/12 kl. 18:30 - 19:30 - UV:s Luciatåg i Hembygdsparken 

  Hembygdsföreningen bjuder på fika

 • 10/12 kl. 19:00 - 00:00 - BAS julfest 
 • 11/12 kl. 16:00 - 17:00 - Andakt på Södergården 

  Bodil Johansson m fl

 • 12/12 kl. 09:00 - 09:45 - Bön 
 • 12/12 kl. 10:00 - 11:00 - Bibelgudstjänst 

  Franz Hagman predikar. Sång/musik Linda Pettersson m fl.
  Församlingsmöte efter gudstjänsten.

 • 14/12 kl. 10:00 - 11:00 - Bön