Gudstjänst och bön

Gudstjänst varje söndag

Vi har gudstjänst varje söndag, de flesta gudstjänsterna börjar kl 10.00. En gång i månaden firar vi nattvard.

Den sista söndagen i månaden är det Gudstjänst Light – en lite enklare gudstjänst med mycket lovsång och förkunnelse. Vi börjar då med frukostfika kl 10.00 och gudstjänsten börjar kl 11.00.

Vi strävar efter variation i gudstjänsterna men lovsång, tillbedjan och förkunnelse har alltid en given plats i alla våra gudstjänster. Innan gudstjänst samlas vi till bön.

Bönesamlingar

Vi har bön varje tisdag kl 10:00. Innan söndagens gudstjänst börjar samlas vi för att be.
Vi brukar börja varje termin med en eller flera böneveckor.

 

Skicka in ditt böneämne

Om du har behov att att få hjälp i förbön kan du skicka in ditt böneämne till oss. Vi lägger böneämnena i böneskålen och tar med dem till våra bönesamlingar och även till gudstjänsten.

9 + 10 =