Om Frikyrkan

Stockaryds Frikyrkoförsamling bildades 5 april 2009 då Filadelfiaförsamlingen och Missionsförsamlingen gick samman. Den 6 februari 2011 blev också Hetseryds Missionsförsamling en del av gemenskapen. Församlingen är ansluten till Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst FFS) och Svenska Alliansmissionen (SAM).

Lite historisk bakgrund

Frikyrkoförsamlingen har rötter som sträcker sig tillbaka till ca 1865.

Omkring år 1870 byggdes ett missionshus och utifrån detta växte så småningom Missionsförsamlingen fram. Den nya Missionskyrkan invigdes 1940.

Pingstväckelsen nådde Stockaryd 1923 och spreds snabbt, inte bara till Stockaryd utan också till angränsande byar och samhällen. En församling bildades 1925 och ett kapell uppfördes 1931.

Hetseryds Missionsförsamling växte fram ur stugmöten som hölls i bygden runt 1908. Missionshuset byggdes 1915.

Vision och inriktning

Vår vision är att vara en Jesuscentrerad och öppen församling. Vi vill finnas till för människor. Vi vill finnas med i evangelisation och mission i vår bygd, vårt land och vår värld.

Vår församlingsinriktning bygger på bibelordet: ”Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv (Matt 10:27) Därför vill vi: 1. Tillbe och ära Gud. 2. Hjälpa varandra att växa och utvecklas i vår tro på Jesus. 3. Vara delaktiga i det som händer i samhällslivet och ge Guds kärlek vidare till andra i ord och handling.

Frikyrkans Församlingsordning

Alkohol- och drogpolicy

Trygghetsdokument

Vår integritetspolicy