Söndagsskolan

Alla barn från 3 år är välkomna till oss på söndagsskolan. För de allra minsta ser vi gärna att du som förälder finns med.

Vi börjar med att delta på gudstjänsten i kyrksalen och sedan går vi ner i källaren och tittar på Söndagsskolan Play tillsammans.

De äldre barnen går på XL vissa söndagar under terminen.