Under våren har vi Söndagsskola:
14/1, 18/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4 & 5/5
Den 31/3 har vi påsk- och familjegudstjänst!