Välkommen till en kväll då sångerna och berättelserna står i centrum!

Sveinung Holmebakk, som funnits med i Tv-programmen ”Saliga sånger” och ”Alla tiders sånger”,
kommer bjuda på en musikalisk resa tillsammans med Anders Wisth som delar med sig av tankar
och reflektioner.