petra

Vi har fått en ungdomsledare!

Petra Holst är medlem i vår församling och har i flera år engagerat sig i vårt ungdomsarbete. Nu har hon valt att gå in i tjänsten som anställd ungdomsledare och som församling önskar vi henne Guds välsignelse i den nya rollen.