Välkommen lördagen den 10/3 kl 18.00!
Under kvällen serveras fika till självkostnadspris.
En kollekt kommer tas upp till förmån för en skola för funktionsnedsatta barn i Egypten.