Lördag klockan 16:00 ”Vetenskapliga upptäckter som pekar mot Gud”

Lördag klockan 18:30 ”Min väg till tro”

Söndag klockan 11:00 ”Vetenskap, kristen tro och ateism – var finns konflikten?

Övrig info: Se vår kalender