Den 6 maj hade vi en fin avslutning på konfirmationsåret.
18 ungdomar från Frikyrkan i Rörvik, Förebergs missionsförsamling
samt vår församling har under två terminer läst och samtalat om kristen tro.