Du är återigen välkommen till gudstjänst i vår kyrka!

Du hittar vårt program här på hemsidan.
Du kan också kolla ”Händer i veckan” som vi uppdaterar ifall det blir några ändringar.

 

Pandemin är inte över så vi följer de direktiv som finns!
Du är välkommen om du är symtomfri.
Vi håller avstånd till varandra, in/ut ur kyrkan och i bänkarna.