Söndagen den 26/8 förflyttade vi oss till Tallbacken efter gudstjänsten.
Tanken var en utedag med samtal och aktiviteter.
Vi började med att grilla men plötsligt kom ett skyfall och
vi sökte skydd på olika platser.

Vi vände tillbaka till kyrkan och fortsatte som planerat.