Petra Holst, vår nuvarande ungdomsledare, går på mammaledighet i februari.
Jonathan Andersson från Skärshult, Rörvik börjar en vikarietjänst den 1/2. Han är anställd på deltid, 60%.
Jonathan kommer presenteras på Gudstjänst Light på söndag, den 28/1 kl 11.00.