Idag kom förbud mot offentlig samling med fler än 50 personer.
Vi kommer fortsätta med gudstjänst tillsvidare eftersom vi inte har samlat 50 personer
sedan Corona utbröt i vårt land. Vi tar beslut vecka för vecka.
Mötesplatsen fortsätter sitt uppehåll och återkommer förhoppningsvis nästa termin.
Våra serveringar i samband med gudstjänst och större samlingar upphör tillsvidare.

Du som inte kan delta i vår gudstjänst kan ta del av undervisning som finns här på hemsidan.
Det finns också många möjligheter idag att följa gudstjänster, ta del av andakter och undervisning.
T ex: Genom Pingst och SAM:s hemsidor och facebook, TBN, Kanal 10, Div poddar och andra
församlingars hemsidor, youtube…

”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.”
/Ps 46:2