Vi följer rekommendationer och direktiv som kommer från olika myndigheter och våra samfund.
Den här veckan har vi ställt in de samlingar som vänder sig till de äldre eftersom de tillhör en riskgrupp.
Tills vidare ställer vi in:
Dagledigsamlingar
Andakt på Södergården
Vi har även ställt in Mötesplatsen två veckor.

Vårt barn- och ungdomsarbete fortsätter som
vanligt tills nya direktiv kommer.

Vi tror på en allsmäktig Gud.
Jesus har all makt i himmelen och på jorden.
Han är vårt hopp! Han är vår frid!