Vår kyrka kommer återigen vara öppen vissa tider för enskild bön och ljuständning.
Söndagar och onsdagar kan du välja att gå en bönepromenad med Frikyrkan som utgångspunkt.
Du hittar också bönestationer utomhus runt vår kyrka.
Söndagar erbjuder vi nattvard genom drop-in.

Söndagar kl 10.00
Tisdagar kl 10.00
Onsdagar kl 18.00

Givetvis följer vi de restriktioner och rekommendationer som finns!