Under sommaren kan du se fyra inspelade gudstjänster från Frikyrkan. 
Två kan du redan se och du hittar dem genom följande länk:
tbnnordic.vhx.tv
Du kan även söka på Stockaryds frikyrka på TBN.