Den 9/6 hade vi en fantastisk dopgudstjänst då 10 ungdomar sa ja till att följa Jesus.
Ytterligare en person döptes i samma sjö den 27/6. En av våra invandrande muslimer
valde Jesus som sin personlige frälsare.
All ära till Gud!!