Evangeliska Turistkyrkan är en fristående
mission som har som huvudmål att sprida
evangelium till alla folk.
Välkommen att lyssna på sång och predikan!