Välkommen till Ungdomsrådets sida!

Ungdomsrådet fungerar litegrann som spindeln i nätet när det kommer till barn och ungdomsverkasmheten här i Frikyrkan. Rådet arbetar därför med frågor som rör:

  • Söndagsskola
  • Tonårsverksamhet
  • Gudstjänst Light
  • Generella barn/ungdomsfrågor

Med i rådet finns personer från de respektive verksamheterna och tillsammans arbetar ungdomsrådet inte bara med dag-till-dag-frågor och planering, utan även mer övergripande frågor som mål, metod och mening.

Rådet träffas ungefär en gång i månaden och till de största uppgifterna hör Gudstjänst Light, för vilken ungdomsrådet är ansvariga.
Har du några frågor om ungdomsrådet så hör gärna av dig till:
Benjamin Barassa, Ungdomsledare
073-7828659
Benzza@live.se