Mission

Under rubriken ”Mission” samlar vi information om församlingens olika engagemang. Med glädje och tacksamhet får vi vara med och stödja kristet och humanitärt arbete i Sverige och andra länder genom förbön och ekonomiska resurser. Här kan du läsa om våra olika missionsengagemang.

Guyana

Sedan många år tillbaka stöder vi Evangeliska Guyanamissionen som startades av Philip Mohabir. Arbetet i Guayana i norra Sydamerika grundades 1964 och har idag omkring 160 församling över hela landet. Församlingarna som arbetar under namnet Full Gospel Fellowship har bibelskola, dagskolor och barnhem.

Mocambique

Vi ger delunderhåll till Diane och Asante Manus som arbetar inom Svenska Alliansmissionen i Pemba i norra Mocambique. De är engagerade i HIV/Aids arbete och i Pemba Theological College. Läs mer om deras arbete på Svenska Alliansmissionens hemsida.

Kenya

Vi stöder New Life Mission i Kenya, som är en fristående kristen organisation, grundad 1978. New Life Mission arbetar med kyrkor och olika församlingsarbeten, barn och ungdomshem, yrkesskolor, förskolor, slumarbete och vattenbrunnar.
Läs mer om New Life Missions arbete på deras hemsida: www.newlifemission.se

Ibra Media

Vi ger också ekonomiskt bidrag till Ibra Media som är Pingst Internationellts främsta mediaaktör. www.ibra.se

Förslöv

Vi stödjer också en pionjärförsamling i Förslöv.