”När livet går sönder”

Välkommen lördagen den 10/3 kl 18.00! Under kvällen serveras fika till självkostnadspris. En kollekt kommer tas upp till förmån för en skola för funktionsnedsatta barn i Egypten....

Missa inte detta!!

Hope for This Nation är en ekumenisk rörelse som står tillsammans med lokala kyrkor för att se ett förvandlat Sverige där Jesus är känd, upphöjd och efterföljd. Välkommen söndagen den 25/3 kl...

Ny ungdomsledare!

Petra Holst, vår nuvarande ungdomsledare, går på mammaledighet i februari. Jonathan Andersson från Skärshult, Rörvik börjar en vikarietjänst den 1/2. Han är anställd på deltid, 60%. Jonathan kommer presenteras på Gudstjänst Light på söndag, den 28/1 kl...