• 2/12 kl. 19:00 - 23:00 - BAS 
 • 4/12 kl. 09:00 - 09:45 - Bön 
 • 4/12 kl. 10:00 - 12:00 - Gudstänst 

  Franz Hagman predikar, Sång/musik Linda Pettersson m fl.
  Församlingsmöte efter gudstjänsten, beslut om byggprocessen.

 • 4/12 kl. 18:00 - 19:00 - Strategisk kommunbön i Frikyrkan 
 • 5/12 kl. 19:00 - 20:00 - Sångarna övar 
 • 6/12 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
 • 6/12 kl. 18:30 - 19:30 - Uv-scout 

  Luciafest för alla! Servering

 • 9/12 kl. 19:00 - 23:00 - BAS 
 • 10/12 kl. 16:00 - 17:00 - Andakt Södergården 
 • 11/12 - Ingen gudstjänst! 

  Vi medverkar med en kör på julmarknaden på em.

 • 13/12 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
 • 13/12 kl. 15:00 - 17:00 - Dagledigsamling i Sv kyrkan