• 11/04 kl. 10:00 - 11:00 - Bönepromenad och Öppen kyrka 

  Nattvard, drop-in

 • 11/04 kl. 18:00 - 19:00 - Strategisk kommunbön 

  Förebergs missionshus

 • 13/04 kl. 10:00 - 11:00 - Öppen kyrka 
 • 14/04 kl. 18:00 - 19:00 - Bönepromenad och Öppen kyrka 
 • 18/04 kl. 10:00 - 11:00 - Bönepromenad och Öppen kyrka 

  Nattvard, drop-in

 • 20/04 kl. 10:00 - 11:00 - Öppen kyrka 
 • 21/04 kl. 18:00 - 19:00 - Bönepromenad och Öppen kyrka