• 15/06 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
  • 16/06 kl. 18:00 - 19:00 - Bönepromenad och Öppen kyrka 
  • 20/06 kl. 10:00 - 11:00 - Gudstjänst m nattvard i Berglunda 

    Vi börjar med fika. Ta med något att sitta på. Regnar det träffas vi i Frikyrkan.

  • 22/06 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
  • 23/06 kl. 18:00 - 19:00 - Bönepromenad och Öppen kyrka