• 2/12 kl. 19:00 - 23:00BAS
 • 4/12 kl. 9:00 - 9:45Bön
 • 4/12 kl. 10:00 - 12:00Gudstänst

  Franz Hagman predikar, Sång/musik Linda Pettersson m fl.
  Församlingsmöte efter gudstjänsten, beslut om byggprocessen.

 • 4/12 kl. 18:00 - 19:00Strategisk kommunbön i Frikyrkan
 • 6/12 kl. 10:00 - 11:00Bön
 • 6/12 kl. 18:30 - 19:30Uv-scout

  Luciafest för alla! Servering

 • 9/12 kl. 19:00 - 23:00BAS