Kristi Himmelsfärds Dag

Den här söndagen firar vi gudstjänst kl 10.00 i Hetseryds missionshus. Vi har också en nattvardsstund. Samling utanför Frikyrkan kl 9.00 för den som vill vandra till Hetseryd. Ta med fikakorg!

Hösten

Du är återigen välkommen till gudstjänst i vår kyrka! Du hittar vårt program här på hemsidan. Du kan också kolla ”Händer i veckan” som vi uppdaterar ifall det blir några ändringar.   Pandemin är inte över så vi följer de direktiv som finns! Du är...