Välkommen till oss

Möten mellan
generationer

En församling mitt i samhället

Aktuellt just nu

Församlingsdag

Söndagen den 26/8 förflyttade vi oss till Tallbacken efter gudstjänsten.
Tanken var en utedag med samtal och aktiviteter.
Vi började med att grilla men plötsligt kom ett skyfall och
vi sökte skydd på olika platser.

Vi vände tillbaka till kyrkan och fortsatte som planerat.

Den 9/6 hade vi en fantastisk dopgudstjänst då 10 ungdomar sa ja till att följa Jesus.
Ytterligare en person döptes i samma sjö den 27/6. En av våra invandrande muslimer
valde Jesus som sin personlige frälsare.
All ära till Gud!!

 • 22/10 kl. 19:00 - 20:00 - Sångövning Sångarna 
 • 23/10 kl. 10:00 - 11:00 - Bön i kyrkan 
 • 23/10 kl. 18:30 - 19:30 - UV-scout 
 • 24/10 kl. 17:30 - 19:30 - Café Mötesplatsen 
 • 25/10 kl. 18:00 - 19:00 - Bön i kyrkan 
 • 26/10 kl. 19:00 - 00:00 - BAS 
 • 28/10 kl. 09:30 - 10:30 - Gemensam bön i kyrkan 
 • 28/10 kl. 11:00 - 12:00 - Gudstjänst Light 

  Sång av Linda Pettersson m fl
  Frukostfika från kl 10.00.

 • 30/10 kl. 10:00 - 11:00 - Bön i kyrkan 
 • 30/10 kl. 18:30 - 19:30 - UV-scout 
 • 31/10 kl. 17:30 - 19:30 - Café Mötesplatsen 
 • 2/11 kl. 19:00 - 00:00 - BAS 
 • 3/11 kl. 16:00 - 17:00 - Andakt på Södergården 
 • 4/11 kl. 08:45 - 09:45 - Gemensam bön i kyrkan 
 • 4/11 kl. 10:00 - 12:00 - Gudstjänst med bön för missionen 

  Franz Hagman predikar, Sångarna medverkar