Välkommen till oss

Möten mellan
generationer

En församling mitt i samhället

 • 20/05 kl. 19:00 - 20:00 - Sångarna övar 
 • 21/05 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
 • 23/05 kl. 18:00 - 19:00 - Bön & lovsång 
 • 24/05 kl. 19:00 - 00:00 - BAS 
 • 26/05 kl. 09:45 - 10:30 - Bön 
 • 26/05 kl. 11:00 - 12:00 - Gudstjänst Light 

  Joel & Evelina Alvén fr Skolkyrkan medverkar
  Frukostfika fr kl 10.00

 • 28/05 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
 • 30/05 kl. 16:00 - 18:00 - Gudstjänst i Hetseryds missionshus 

  Franz Hagman predikar, Sångarna medverkar
  Pilgrimsvandring fr Frikyrkan till Hetseryd

 • 31/05 kl. 19:00 - 00:00 - BAS 
 • 1/06 kl. 16:00 - 17:00 - Andakt på Södergården 
 • 2/06 kl. 08:45 - 09:45 - Bön 
 • 2/06 kl. 10:00 - 12:00 - Gudstjänst 

  Vi får besök av New Life Mission, Emma Gitau fr Kenya, sång av Hagströms, servering

Ladda ner program

Program 11mars-16juni