Välkommen till oss

Möten mellan
generationer

En församling mitt i samhället

  • 8/08 kl. 10:00 - 11:00 - Gudstjänst i Lönås 

    Vi börjar med fika. Ta med något att sitta på. Regnar det träffas vi i Frikyrkan.

  • 15/08 kl. 10:00 - 11:00 - Gudstjänst med nattvard i Berglunda 

    Vi börjar med fika. Ta med något att sitta på. Regnar det träffas vi i Frikyrkan.

  • 17/08 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 

Ladda ner program

Tillsvidare lägger vi inte ut något program utan hänvisar till info på vår startsida.
Detta pga Covid-19 och ständiga programförändringar.