Välkommen till oss

Möten mellan
generationer

En församling mitt i samhället

 • 21/09 kl. 16:00 - 17:00 - Andakt på Södergården 
 • 22/09 kl. 08:45 - 09:30 - Bön 
 • 22/09 kl. 09:30 - 10:00 - Mingelfika 
 • 22/09 kl. 10:00 - 12:00 - Gudstjänst med nattvard 

  Franz Hagman predikar. Sång/musik Sofia Wernbo m fl.
  Församlingsmöte efter gudstjänsten.

 • 24/09 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
 • 26/09 kl. 18:00 - 19:00 - Bön & lovsång 
 • 29/09 kl. 08:45 - 09:45 - Bön 
 • 1/10 kl. 10:00 - 11:00 - Bön