Välkommen till oss

Möten mellan
generationer

En församling mitt i samhället

 • 24/08 kl. 16:00 - 17:00 - Andakt på Södergården 
 • 25/08 - UV firar 70 år! 
 • 25/08 kl. 09:45 - 10:30 - Bön 
 • 25/08 kl. 11:00 - 12:00 - Gudstjänst Light 

  Franz Hagman predikar. Sång/musik Sofia Wernbo & ungdomarna.
  Frukostfika fr kl 10.00.

 • 25/08 kl. 15:00 - 18:00 - UV-kåren firar 70 år! 

  Gruppen Youngsters och aktiviteter i Järnvägsparken

 • 26/08 - 1/09 kl.  - Bön- och fastevecka! 
 • 26/08 - 1/09 kl.  - Bön- och fastevecka! 
 • 27/08 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
 • 26/08 - 1/09 kl.  - Bön- och fastevecka! 
 • 28/08 kl. 18:00 - 19:00 - Bön & lovsång 
 • 26/08 - 1/09 kl.  - Bön- och fastevecka! 
 • 29/08 kl. 18:00 - 19:00 - Bön & lovsång 
 • 26/08 - 1/09 kl.  - Bön- och fastevecka! 
 • 30/08 kl. 10:00 - 11:00 - Bön 
 • 26/08 - 1/09 kl.  - Bön- och fastevecka! 
 • 31/08 kl. 18:00 - 19:00 - Bön & lovsång 
 • 26/08 - 1/09 kl.  - Bön- och fastevecka! 
 • 1/09 kl. 08:45 - 09:45 - Bön 
 • 1/09 kl. 10:00 - 12:00 - Gudstjänst med bön för missionen 

  Franz Hagman predikar. Sång/musik Roger & Camilla Wämmerfors.

 • 1/09 kl. 19:00 - 20:00 - Strategisk kommunbön 

  Ort och kyrka, se predikoturen

 • 3/09 kl. 10:00 - 11:00 - Bön