Välkommen till oss

Möten mellan
generationer

En församling mitt i samhället

Aktuellt just nu

BIBELHELG 10-11/11

Välkommen till en helg med temat ”Varför församling?”
Vi får besök av Linda Sundman från Tenhult Pingst.

För tider, se vår kalender!

Församlingsdag

Söndagen den 26/8 förflyttade vi oss till Tallbacken efter gudstjänsten.
Tanken var en utedag med samtal och aktiviteter.
Vi började med att grilla men plötsligt kom ett skyfall och
vi sökte skydd på olika platser.

Vi vände tillbaka till kyrkan och fortsatte som planerat.

 • 18/11 kl. 08:45 - 09:45 - Gemensam bön i kyrkan 
 • 18/11 kl. 10:00 - 12:00 - Gudstjänst med nattvard 

  Franz Hagman predikar, sång av Anna-Lena Claesson
  Församlingsmöte efter gudstjänsten

 • 20/11 kl. 10:00 - 11:00 - Bön i kyrkan 
 • 20/11 kl. 18:30 - 19:30 - UV-scout 
 • 21/11 kl. 17:30 - 19:30 - Café Mötesplatsen 
 • 23/11 kl. 19:00 - 00:00 - BAS 
 • 25/11 kl. 09:30 - 10:30 - Gemensam bön i kyrkan 
 • 25/11 kl. 11:00 - 12:00 - Gudstjänst Light 

  Sång av Elin Henriksson m fl
  Frukostfika från kl 10.00

 • 27/11 kl. 10:00 - 11:00 - Bön i kyrkan 
 • 27/11 kl. 18:30 - 19:30 - UV-scout 
 • 28/11 kl. 17:30 - 19:30 - Café Mötesplatsen 
 • 29/11 kl. 18:00 - 19:00 - Bön i kyrkan 
 • 30/11 kl. 19:00 - 00:00 - BAS 
 • 1/12 kl. 16:00 - 17:00 - Andakt på Södergården