Välkommen till oss

Möten mellan
generationer

En församling mitt i samhället

 • 14/08 kl. 10:00 - 11:00 - Bön i kyrkan 
 • 16/08 kl. 18:00 - 19:00 - Bön i kyrkan 
 • 19/08 - 26/08 kl.  - Bön och fasta 
 • 19/08 kl. 08:45 - 09:45 - Gemensam bön i kyrkan 
 • 19/08 kl. 10:00 - 12:00 - Gudstjänst med nattvard 

  Franz Hagman predikar, sång Camilla & Roger Wämmerfors
  Församlingsmöte efter gudstjänsten

 • 19/08 - 26/08 kl.  - Bön och fasta 
 • 19/08 - 26/08 kl.  - Bön och fasta 
 • 21/08 kl. 10:00 - 11:00 - Bön i kyrkan 
 • 19/08 - 26/08 kl.  - Bön och fasta 
 • 19/08 - 26/08 kl.  - Bön och fasta 
 • 23/08 kl. 18:00 - 19:00 - Bön i kyrkan 
 • 19/08 - 26/08 kl.  - Bön och fasta 
 • 19/08 - 26/08 kl.  - Bön och fasta 
 • 25/08 kl. 16:00 - 17:00 - Andakt på Södergården 
 • 19/08 - 26/08 kl.  - Bön och fasta 
 • 26/08 kl. 09:30 - 10:30 - Gemensam bön i kyrkan 
 • 26/08 kl. 11:00 - 13:00 - Gudstjänst Light 

  Lägertema med ungdomarna
  Lunch och församlingsdag efter gudstjänsten

Ladda ner program

Program 28 maj-23 september