Den här söndagen firar vi gudstjänst kl 10.00 i Hetseryds missionshus.
Vi har också en nattvardsstund.
Samling utanför Frikyrkan kl 9.00 för den som vill vandra till Hetseryd.
Ta med fikakorg!