Under påskveckan är du välkommen att gå en enkel påskvandring runt vår kyrka.

Under några tillfällen under veckan finns vår pastor, Franz Hagman på plats.
Skärtorsdag kl 19-20
Långfredag kl 10-12
Påskdagen kl 10-12

Skärtorsdagen är kyrkan öppen för drop-in nattvard.
Långfredagens och Påskdagens gudstjänster spelas in.
Du hittar gudstjänsterna på Youtube genom att söka på Stockaryds frikyrka.